Reklamasjon

Heklegarn.no etterlever og agerer i h t norsk lovgivning.
Reklamasjoner blir håndtert i samsvar med FORBRUKERKJØPSLOVEN og KJØPSLOVEN.

Ta vare på all emballasje, både ytre og indre - til du med sikkerhet vet at forsendelsen er i orden.
For å få erstattet en transportskadd pakke hos Posten, du forevise den skadde varen samt all emballasje.
Fotografer skaden om du har mulighet - dette kan i noen tilfeller forenkle saksbehandlingen ved reklamasjoner.

TRANSPORTSKADE:
Sjekk alltid forsendelsen for utvendige, synlige skader når du henter pakken hos Posten AS.
Om du har mistanke om skade på forsendelsen, kontakt øyeblikkelig ditt utleveringssted for å få registrert skaden.
Fyll ut et skademeldingsskjema og følg Posten AS sine instrukser videre.

ØVRIGE REKLAMASJONER:
Ta kontakt med Heklegarn.no via post@heklegarn.no for registrering av reklamasjonen.
Du vil innen kort tid få en bekreftelse pr e-mail, samt instrukser for evt retur av varen.
Kostnader ved retur av godkjente reklamasjoner, dekkes av Heklegarn.no.
Returpakker må ikke sendes i oppkrav, o
ppkravspakker blir ikke under noen omstendighet, hentet ut av oss.

Reklamasjoner skal varsles oss så raskt som mulig og senest 8 virkedager etter at du mottok forsendelsen.
   *Lovverket henviser til at du gjør ting "innen rimelig tid" og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng, 
     som mindre enn 8 virkedager fra du har fått mottaksmeldingen eller hentet produktet.
Vi behandler din henvendelse i h t FORBRUKERKJØPSLOVEN og KJØPSLOVEN.
Klikk her for vår mobilside