Personvern

Vi håndterer alle persondata i h t 

Når du handler hos oss, må du registrere navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 
Dette er informasjon vi trenger for å levere varer til deg, 
samt kontakte deg om forhold vedrørende din bestilling. 
Vi er pålagt å oppbevare denne informasjonen i h t norsk lovgivning.
Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. 

Når du registrerer deg som kunde lagres det automatisk en Cookie.
Cookies er små informasjonskapsler som ikke registrerer dine personalia - kun din navigering. 
Den brukes også til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til oss.
Det er mulig å endre innstillingene i nettleseren din,
der du velger å motta cookies fra Heklegarn.no - men ikke tredjepartstilbydere. 
Vær klar over at dette kan endre funksjonalitet av nettleseren, da cookies effektiviserer nettsurfing.

Opplysninger som kan knyttes til deg som person, 
vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne registre.

Heklegarn.no hverken selger, bytter eller videreformidler personopplysninger til tredjepart.

Klikk her for vår mobilside